Tạo lưu lượng truy cập đã trở thành mục tiêu chính cho SEO vào năm 2016

Năm 2016, các mục tiêu chính cho các chuyên gia về tối ưu hóa công cụ tìm kiếm ở Hoa Kỳ đã tạo ra lưu lượng truy cập và cải thiện các vị trí trong SERP. Về điều này được chứng minh bằng kết quả nghiên cứu Ascend2.

38% người trả lời cũng tập trung vào việc chuyển đổi dẫn đầu, 37% - để nâng cao nhận thức về thương hiệu.

Mua backlink ----------> http://dichvuseosaigon.com/p/muabacklinkchatluonggiare.html

Trong số những trở ngại chính dẫn đến thành công đã được đặt tên cho vị trí trong bảng xếp hạng (46%), lưu lượng truy cập (34%) và ROI (34%).

47% số người được hỏi đồng ý rằng việc tạo ra nội dung có liên quan là một trong những chiến thuật SEO hiệu quả nhất. Trong số các chiến thuật hiệu quả bao gồm nghiên cứu từ khóa (49%), tích hợp với phương tiện truyền thông xã hội (39%) và làm việc với liên kết bên ngoài / bên trong (36%).

Các chiến thuật hiệu quả nhất cũng là khó thực hiện nhất. Cụ thể, điều này áp dụng cho việc tạo ra nội dung, làm việc với các liên kết và nghiên cứu từ khóa.

Vào năm 2015 trong số những thách thức lớn nhất đối với SEO đã được đặt tên là những thay đổi của các thuật toán tìm kiếm và những hạn chế của ngân sách.

Các chiến thuật làm SEO hiệu quả nhất 75% số người được hỏi năm ngoái gọi là tạo ra nội dung có liên quan (15% so với năm 2016). Mục tiêu chính của tối ưu hóa công cụ tìm kiếm là cải thiện vị trí trong bảng xếp hạng (66%), tiếp theo là tăng lưu lượng truy cập (58%).

Năm 2016, thế hệ lưu lượng truy cập đã bỏ qua vị trí trong bảng xếp hạng là mục tiêu chính cho SEO.

Cuộc khảo sát Ascend2 đã được tiến hành vào tháng 10 năm 2016 với sự tham dự của 256 chuyên gia về tiếp thị qua internet tại Hoa Kỳ.

Báo cáo đầy đủ có sẵn tại liên kết .

0 nhận xét trong bài "Tạo lưu lượng truy cập đã trở thành mục tiêu chính cho SEO vào năm 2016"

Đăng nhận xét

Gửi Yêu Cầu Tư Vấn